SOCIAAL JAARVERSLAG 2017

VOORWOORD
Gert Jan Fritzsche


Met de verkoop van de aandelen van Legal & General Nederland aan Chesnara Holdings B.V., brak in 2017 een nieuwe periode aan voor onze organisatie. Er kwam een einde aan een jarenlange samenwerking met Legal & General Group. Een spannende periode voor iedereen, ook voor mij. Nadat ik eerder leiding heb mogen geven aan Waard Verzekeringen, de andere dochterorganisatie van Chesnara in Nederland, mocht ik in april het stokje van Pieter Glas overnemen als nieuwe CEO van Scildon.

PERSONEEL & ORGANISATIE


Bij Scildon zijn we er van overtuigd dat vitale, vakkundige en gemotiveerde medewerkers met een gezonde werk-privé balans beter in staat zijn om hun eigen ambities en die van de organisatie waar te maken.

Medewerkers en leidinggevenden werken actief samen aan het vergroten van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn betekent dat je tijdens je hele loopbaan in staat én gemotiveerd bent om de gewenste werkprestatie te kunnen leveren.

Scildon biedt een inspirerende werkomgeving waarin je kansen en ruimte krijgt om te werken aan je inzetbaarheid. Van medewerkers wordt verwacht dat ze actief bezig zijn met hun gezondheid en loopbaanontwikkeling.

Onze merkwaarden Deskundig, Vooruitstrevend, Verbindend en Slagvaardig zijn de uitgangspunten waarvoor wij als bedrijf staan. We sturen op borging van de merkwaarden in gedrag van medewerkers en de verankering in de cultuur.